اسکرام
رضا صبوری نژاد

چگونه یک مربی چابکی شویم (بخش دوم)

در بخش قبلی مطلب چگونه یک مربی چابکی شویم، در مورد اینکه مربی‌گری چابکی چیست و فرق اسکرام‌مستر و مربی چابکی خواندیم. برای اینکه تفاوت اسکرام‌مستر و

agile coach
اسکرام
رضا صبوری نژاد

چگونه یک مربی چابکی شویم (بخش اول)

مربی چابکی یا Agile Coach عنوانی است که شاید در ابتدا چیزی شبیه این باشد که به دیگران بگوییم چه کار انجام دهند. احتمالا شما

مدیریت محصول
رضا صبوری نژاد

اهمیت متریک‌ها برای مدیران محصول

متریک‌ها یا معیارها مهمترین کلید واژه در دست مدیران محصول می باشد. در این مطلب با اهمیت متریک ها و نحوه انتخاب صحیح انها آشنا خواهیم شد.

استارتاپ ها
رضا صبوری نژاد

فرآیند توسعه مشتری (customer development) چیست؟

چرا جدی گرفتن توسعه مشتری در موفقیت کسب و کارهای نوپا مهم است؟ فرآیند توسعه مشتری چیست و چگونه به ما در درک و شناخت نیاز مشتری کمک می‌کند؟

تفکر طراحی
رضا صبوری نژاد

فرآیند‌های تفکر طراحی چیست؟

مدل‌های تفکر طراحی مختلفی توسط دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آژانس‌های طراحی و تفکر طراحی ارائه شده است، در این مطلب با فرآیند‌های تفکر طراحی (Design Thinking) آشنا خواهیم شد. این مطلب تنها آشنایی اولیه با مدلی از این فرآیند‌هاست و در پست‌های بعدی در زمینه تفکر طراحی به نحوه اجرا و بکار گیری فرآیند‌های تفکر طراحی در کسب و کار و پروژه‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

اسپرینت صفر
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

اسپرینت صفر چیست؟

چرا قبل از شروع اسپرینت‌های چابک باید اسپرینت صفر یا Sprint Zero داشته باشیم؟ اهداف اصلی در اسپرینت صفر چیست؟ ویژگی‌های ریلیز پلن در اسپرینت صفر چیست؟