Senior Women Classes Cartoon Poster
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

برنامه معرفی پروژه پایلوت چابک

برای معرفی پروژه پایلوت چابک خود باید چه اقداماتی انجام شود؟ در مراسم معرفی پروژه پایلوت چه مواردی را باید در نظر بگیریم و به چه سوالاتی باید پاسخ بدهیم؟

tough questions in agile way
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

سوالات سخت در مسیر چابکی

در مسیر چابک سازی شرکت از من چه سوالاتی خواهد شد؟ من چگونه می‌توانم برای پاسخ دادن به سوالات مشکل و چالشی مدیران ارشد آماده باشم؟

مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

نقش‌ها در تیم چابک

چه نقش‌هایی در تیم چابک داریم؟ دسته بندی این نقش‌ها در مدیریت چابک پروژه به چه شکل است؟ وظیفه اسکرام مستر چیست؟

مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

ساختن تیم چابک

اعضای تیم چابک خود را چگونه انتخاب کنیم؟ ویژگی افراد در یک تیم چابک چیست؟ آیا همه اعضای تیم باید شیفته و طرفدار چابکی باشند؟

agile pilot project
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

انتخاب پروژه آزمایشی مناسب در چابکی

چرا باید قبل از دگرگونی کامل به سمت چابکی یک پروژه را با استفاده از متدهای مدیریت چابک پروژه آزمایشی اجرا کنیم؟
ویژگی‌های یک پروژه پایلوت چابک خوب چیست و چگونه یک پروژه آزمایشی مناسب انتخاب کنیم؟

Business People Analyzing Statistics Financial Concept
مدیریت پروژه
رضا صبوری نژاد

چگونه یک حامی برای چابکی پیدا کنیم؟

چرا برای اجرای کامل تغییر به سمت چابکی در سازمان نیاز به یک اسپانسر داریم؟ یک اسپانسر چابک خوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟